ONDERSTEUN DE ZUIDERVERMANINGADOPTEER EEN POER

De Zuidervermaning staat op instorten. Wilt u ons helpen dit monument te redden?! De voormalige doopsgezinde schuilkerk Zuidervermaning in Westzaan is een prachtig houten rijksmonument, dat dreigt in te storten omdat de fundering verrot is. De kosten van het funderingsherstel zijn zo hoog, dat dit niet geheel gefinancierd kan worden uit subsidies en exploitatie. Daarom wordt uw hulp gevraagd om te voorkomen dat deze kerk voor de Zaanstreek verloren gaat. Bekijk de film om te zien wat er aan de hand is en hoe u kunt helpen.

Kijk HIER welke poeren nog geadopteerd kunnen worden.

Wat is er aan de hand?

De Zuidervermaning is gebouwd in 1731, geheel uit hout opgetrokken en steunt op 49 stenen poeren. Poeren zijn taps toelopende stenen constructies, die op regelmatige afstand de muren en vloerconstructie van een houten gebouw in veengebied ondersteunen. De poeren staan op houten balken, waaronder weer een veelvoud aan houten paaltjes is van circa 6 meter lang. Deze houten constructie blijkt grotendeels verrot te zijn. Als hier niets aan wordt gedaan vallen op termijn de poeren onder het gebouw weg en zakt het monumentale kerkgebouw in elkaar.
De fundering onder het gebouw moet daarom totaal vernieuwd worden.

Onder het kerkgebouw komt een betonconstructie op betonnen palen van voldoende lengte om de eerste stabiele grondlaag onder de kerk te bereiken. Op deze betonconstructie worden de poeren geplaatst, waarna het beton wordt afgedekt met aarde, gras en schelpen, zodat er na het herstel niets meer van te zien is. Door deze methode te kiezen staat de Zuidervermaning straks weer uitermate stevig op haar plaats.
Crowdfunding voor de Zuidervermaning

Om de Zuidervermaning te redden zet de Stichting Oude Hollandse Kerken zich, samen met Stadsherstel, in voor het werven van fondsen en subsidies. Maar omdat er dan nog een stevig tekort is organiseert de plaatselijke commissie een crowdfundingsaktie met een streefbedrag van € 50.000.
Als dit streefbedrag wordt gehaald heeft het Prins Bernard Cultuurfonds toegezegd dit bedrag te verdubbelen!

Geef wat u missen kunt of adopteer een poer
Elke bijdrage aan het funderingsherstel is welkom. Iedere gegeven euro telt immers voor twee als het streefbedrag van de crowdfunding wordt gehaald! Vele (ook kleine) bijdragen vormen samen een groot bedrag.
U kunt ook overwegen een poer te 'adopteren', alleen of samen met uw vrienden, familie, collega's of mede-ondernemers. Omdat het streefbedrag € 50.000 is en er aan de buitenzijde 25 poeren zitten kan aan iedere poer een waarde van € 2.000 worden toegekend. Wellicht brengt dit u op een idee.
Hoe kunt u helpen?

1U organiseert binnen uw familie, vriendenclub, bedrijf, serviceclub of winkeliersvereniging (om maar een paar voorbeelden te noemen) een geldinzamelingsactie ten behoeve van het funderingsherstel. U kunt zo zelfs gezamenlijk één of meerdere poeren adopteren.

2U stort uw bijdrage rechtstreeks op onze bankrekening: NL71 INGB 0003 3010 10 t.n.v. Stichting Oude Hollandse Kerken onder vermelding van 'adopteer een poer'. Als u vervolgens per email info@adopteereenpoer.nl uw naam en adres doorgeeft kunnen we u op de hoogte houden van de vorderingen.

3U gaat hier naar de crowdfundingspagina van Stadsherstel, vult uw gegevens in en stort uw bijdrage via iDEAL.

Wilt u met ons overleggen over een door u te organiseren actie om deze crowdfunding te doen slagen of wilt u op een andere manier bijdragen, dan kunt u ons bereiken via e-mail: info@adopteereenpoer.nl
Meer informatie over de Zuidervermaning: www.zuidervermaning.nl.


FILM: Een film van Robert Wiering m.m.v. Joep Schrijvers, geproduceerd door RWML.nl
Muziek: Bach uitgevoerd door Kevin McLeod lincensed under creative commons.
Persfoto's